Изпращане на точки


    1970г.БГС 2005г.


    3579    За запълване на картата с точки с координати е нужно геодезистите и геодезическите фирми, които извършват дейности свързани с геодезия, картография и кадастър да предоставят данни за точките, които са поставяли. Всеки изпратил точки получава страница с информация за него, която може да предоставя на клиентите си, като начин за връзка – визитка.
     

    Споделяне: