Обратна засечка

Едно от полезните приложения за геодезистите и геодезическите фирми, които извършват дейности свързани с геодезия, картография и кадастър е намирането на координатите на точка с неизвестни координати когато наблизо няма достъпна точка с известни координати – обратна засечка.
Предстои да бъдат добавени още приложения, следете сайта.

Споделяне: