Камено

Точки в координатна система 1970г. и БГС 2005.

Картата може да се разглежда с телефон, а чрез сателитната снимка и GPS на телефона може да се намери точката на място!
Предназначена е за геодезистите и геодезическтие фирми, които извършват дейности свързани с геодезия и кадастър.
 

Споделяне: