Представяне

Геодезист – извършваме следните геодезически услуги: геодезическо заснемане, вертикално планиране, трасиране, кадастър, за област Бургас.

Геодезист – Удостоверение за Пълна Проектантска Правоспособност и Заповед за вписване в регистъра на лицата,
правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Удостоверение     Заповед

гр.Бургас, бул. Ст. Стамболов 120 ет.2 ст.210    0885/033-501    geodezistbg@abv.bg    Facebook страница

Цел:

Здравейте!
Сайта geodezist.bg е направен за вас, за нас, за всеки геодезист в България. Споделяйте коректна информация, бъдете съпричастни. От вас зависи дали сайта ще се превърне в един полезен инструмент за геодезистите в България.

Идеалният вариант е когато близо до обекта има точки от РГО, триангулачни или осови точки. Когато имаме нужната информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или имаме GPS/GNSS система.
Само, че колко често точките са там, където очакваме да бъдат?
Всеки ден се правят ремонти и се унищожават точки. Преди седмица една триангулачна точка в центъра на Бургас, голям бетонен камък на тротоара, беше премахната. Причината беше ремонт на тротоара, трябваше да се сменят плочките. Не коментираме малките тръбички, на които никой не обръща внимание. Примерите са много.
Когато близо до обекта няма съществуващи точки какво правим? Може да извикаме геодезист с GPS/GNSS система. Може да намерим точки, които съществуват на място и са на един час разстояние…

Ето още един вариант:

Миналия месец колеги геодезисти са постравили геодезически точки и са заснели съседния имот. Имали са GPS/GNSS система, извикали са геодезист с такава или са намерили реално съществуващи точки. Направили са дългия полигонов ход. Направили са това вместо Вас. Изпратили са данните за точките в сайта geodezist.bg и вече ги има на картата. Вие влизате в сайта geodezist.bg и взимате данните. Отивате на място и си свършвате работата.
Току що аз и другите колеги геодезисти Ви спестихме време и пари.
Бъдете съпричастни, от вас зависи.

Геодезист.бг – Информация:

Използвайки картата, Вие виждате:
– Точките от Агенция по геодезия, картография и кадастър
– Точните им координати в координатна система 1970 г. и координатна система БГС 2005
– Използвайки смарт телефон, включвайки GPS-a ще може да разберете където точно се намирате спрямо точката
– Потребителските точки, изпратени от някой геодезист, са в различен цвят. Техните координати също са в координатна система 1970г и БГС 2005
– Точките, изпратени от геодезист, ще дават информация и за самия него – име, фирма, телефон или електронна поща.
– Препоръчително е да се изпращат координати на точки, които в момента на изпращането са съществуващи.
– Точността и отговорността за точките, изпратени от геодезист, се гарантира от самия него. При нужда се свързвате с него.
– За високоточни измервания, използвайте точките от КАИС.
– Използването на сайта е безплатно

Геодезист - Карта с точки през телефон

Споделяне: