Обратна засечка

Едно от полезните приложения за геодезистите и геодезическите фирми, които извършват дейности свързани с геодезия, картография и кадастър е намирането на координатите на точка с неизвестни координати когато наблизо няма достъпна точка с известни координати – обратна засечка.
Предстои да бъдат добавени още приложения, следете сайта.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));